Een aanmaning ontvangen is nooit leuk, ongeacht deze terecht is of niet. Bij een terechte aanmaning ben je een schuldeiser geld schuldig en heb je het openstaande bedrag nog niet voldaan. Bij een onterechte aanmaning denkt een schuldeiser nog geld van je te krijgen, maar is dat niet het geval. In het eerste geval dien je alsnog te betalen en in het tweede geval ben je waarschijnlijk wat tijd kwijt om dit misverstand recht te zetten. Bij een openstaande schuld is het antwoord op de vraag of de aanmaning terecht is echter nooit zo zwart wit als we hier schetsen. Wil je weten hoe het precies zit bij het ontvangen van een aanmaning? Lees dan dit blog!

Ontvangen van aanmaningen

Heeft u een openstaande factuur bij een bedrijf en is de betaaltermijn verstreken? Dan kun je een aanmaning verwachten. Een aanmaning is niets meer of minder dan een herinnering van de schuldeiser om alsnog de betaling te ontvangen. Was je de factuur kwijtgeraakt, was je de betaling vergeten, heb je het verkeerde rekeningnummer ingevoerd of ben je het niet met de factuur eens? Genoeg redenen om een aanmaning te kunnen krijgen, zoals je ziet. Veel bedrijven besteden het versturen van aanmaningen uit aan een incassobureau. Een incassobureau controleert of de facturen betaald worden en stuurt aanmaningen als de betaaltermijn verstreken is. Betaal je na de eerste herinnering alsnog? Dan is er niets aan de hand. Hetzelfde geldt voor de tweede herinnering. Daarna kan een incassobureau het bedrag gaan verhogen met rente en incassokosten.

Rente en overige kosten

Een schuldeiser of incassobureau kan niet zomaar kosten aan het openstaande bedrag toevoegen. Ben je een particuliere schuldenaar? Dan is de wettelijke rente 2%. Heb je een zakelijke schuld? Dan spreken we over de wettelijke handelsrente die momenteel 8% bedraagt. Heb je vooraf een rentepercentage met de verkoper afgesproken, dan spreken we van contractuele rente. Deze vastgelegde rente is vrijwel altijd hoger dan de wettelijke rente. Naast het berekenen van rente kan een schuldeiser ook extra kosten in rekening brengen onder het mom van administratiekosten, buitengerechtelijke kosten, leges, regelings- en registratiekosten.

Niet eens met een factuur? Vind juridische bijstand

Heb je een factuur of aanmaning ontvangen waar je het niet mee eens bent? Ga dan op zoek naar juridische bijstand. Een advocatenkantoor, zoals Advocatenkantoor Phea, kan je helpen bij het aanvechten van je aanmaning en staat je bij tijdens een eventuele rechtsgang. Een advocatenkantoor kan je adviseren over de te nemen vervolgstappen en heeft ervaring met het aanvechten van onrechtmatige aanmaningen.