Zoekt u een letselschade advocaat in Ulft

Letschelschade advocaat gezocht in Ulft?

Als slachtoffer van letselschade hoeft u niet met de brokken te blijven te zitten. Na een verkeersongeval, bedrijfsongeval of arbeidsongeval heeft u het al lastig genoeg. Uw fysieke en emotionele herstel staat voorop. Een advocaat uit Ulft helpt om een financiële vergoeding te krijgen voor de directe én de indirecte gevolgen van letselschade. Samen met een advocaat die SNEEP voor u uitzoekt staat u sterker na een ellendig proces.

Gevolgen letselschade

U heeft te maken met de gevolgen van letselschade. Naast fysiek letsel, zoals een gebroken been, whiplash, hersenschudding of rugklachten, komt er meestal nog veel meer kijken bij letselschade. Een advocaat uit Ulft kijkt met u mee en maakt samen met u een lijst met allerlei gevolgen. Hierbij is te denken aan:

 • Directe gevolgen, zoals medische kosten
 • Materiële schade
 • Indirecte gevolgen, zoals inkomstenderving
 • Emotionele en immateriële schade

Onder directe gevolgen worden alle kosten verstaan die te maken hebben met de ontstane letselschade. Denk bijvoorbeeld aan de medische kosten voor een behandeling, het eigen risico van de zorgverzekeraar en de materiële schade aan voertuigen, bagage, kleding, kapotte bedrijfsgoederen of een beschadigde vangrail.

De indirecte kosten komen voort uit de gevolgen van het ongeval en de letselschade die daarbij is ontstaan. Een werknemer die (langdurig) in het ziekenhuis ligt kan niet werken, een student loopt studievertraging op, en terwijl de partner in het ziekenhuis is, moet er een oppas ingeschakeld worden voor de kinderen. Daarnaast zijn er soms aanpassingen nodig aan de woning en zijn er medische vervolgbehandelingen nodig, zoals fysiotherapie, mentale begeleiding en controles.

Tot slot kan de advocaat uit Ulft ook smartengeld vragen voor emotionele en immateriële schade. Dit is een kant van letselschade die moeilijker in geld uit te drukken is, dus helpt een advocaat uit de regio Ulft om uw situatie met eerdere uitspraken te vergelijken om tot een bepaalde schadevergoeding te komen. Onder emotionele schade valt bijvoorbeeld verminderde levensvreugde, het niet meer kunnen uitoefenen van een hobby, pijn, angst en stress.

Letselschadeadvocaat uit Ulft

Onze service is gespecialiseerd in het vinden van letselschadeadvocaten uit de regio Ulft. Een advocaat helpt u om de ander aansprakelijk te stellen, hij verricht onderzoek en verzamelt bewijzen. Daarna gaat de advocaat uit Ulft om tafel met de tegenpartij om tot een schikking te komen. De meeste letselschadezaken worden in een schikking beslecht. Dit is vaak in uw voordeel, omdat dit sneller gaat en u zo een langdurig proces bespaard blijft. In enkele gevallen leidt het tot een rechtszaak. De advocaat uit Ulft houdt u tijdens het gehele proces goed op de hoogte. Zo weet u altijd precies waar u aan toe bent. Daarnaast hebben advocaten ook oog voor u persoonlijk. De juridische kant kan veel spanning oproepen, terwijl u zich juist zou moeten richten op uw persoonlijke herstel. De advocaat uit Ulft houdt hier rekening mee en probeert u op deze manier zorgen te ontnemen.

Intakegesprek

Na het eerste contact start u met een intakegesprek met onze medewerkers uit de regio Ulft. Het intakegesprek is een wederzijdse kennismaking. Een specialist uit Ulft luistert naar uw verhaal en schetst samen met u globaal de oorzaak en de gevolgen. Daarnaast krijgt u een duidelijke uitleg over de manier van werken. Alle details worden uitvoerig doorgenomen tijdens het intakegesprek, zodat u precies weet waar u aan toe bent.

Contact

  De heerMevrouw

  ZakelijkParticulier

  Wanneer?*

  Type code over*: captcha


  Aansprakelijkheid

  Zodra de zaak door de advocaat uit Ulft in behandeling wordt genomen, wordt als eerste de aansprakelijkheid van de letselschade bepaald. Bij een verkeersongeval is de verantwoordelijke vaak al duidelijk. Anders kan er onderzoek worden gedaan naar de oorzaak. Indien een gemotoriseerd voertuig een ongeval heeft gehad met een voetganger of fietser, is de bestuurder van dit voertuig altijd voor ten minste vijftig procent aansprakelijk voor de financiële gevolgen.

  Bij een bedrijfsongeval of arbeidsongeval stelt uw letselschade advocaat vast of het ongeval inderdaad heeft plaatsgevonden tijdens werktijd of op de werkvloer. Daarnaast wordt gekeken of zowel u als slachtoffer als de werkgever zich aan alle veiligheidsvoorschriften heeft gehouden. De werkgever moet het bedrijfsongeval hebben gemeld bij de arbeidsinspectie. Als u zich aan alle regels heeft gehouden, is de kans groot dat uw werkgever aansprakelijk wordt gesteld. Indien de tegenpartij de aansprakelijkheid erkent, zal het onderzoek verder gaan. Zo niet, dan kan er worden overgegaan tot een deelprocedure, waarbij de rechter na een kort geding bepaalt wie er aansprakelijk wordt gesteld. Daarna pakt uw advocaat uit Ulft de onderhandelingen met de tegenpartij op.

  Arbeidsongeval

  Een arbeidsongeval of een bedrijfsongeval vindt plaats bij de werkgever of tijdens werktijd. Dit gaat zowel om letselschade dat ontstaat door een ongeval als letselschade door verkeerde werkomstandigheden. Voorbeelden hiervan zijn een plotseling ongeval op de bouw, letselschade door verkeerd gebruik van een landbouwwerktuig, uitglijden op een gladde winkelvloer of een manager die door een te hoge werkdruk thuis komt te zitten met een burn-out. Ook een verkeersongeval tijdens werktijd valt onder een bedrijfsongeval, uitgezonderd het woon-werkverkeer.

  Soms voelt het vervelend om een advocaat in te huren als het gaat om uw werkgever. Zeker als er sprake is van een goede verstandhouding en de werkgever het beste met u voor heeft. Toch is het verstandig om SNEEP in te schakelen. Onze service brengt u in contact met een advocaat uit Ulft die uw belangen behartigt tegenover de verzekeringsmaatschappij van uw werkgever. Na een arbeidsongeval of bedrijfsongeval brengt de advocaat uit de regio Ulft samen met u de letselschade en de financiële gevolgen in kaart. Daarna wordt gekeken of u en/of uw werkgever niet nalatig zijn geweest en alle voorschriften hebben gevolgd. Als de werkgever aansprakelijk is, volgen onderhandelingen met zijn verzekeraar. De meeste zaken leiden niet tot een rechtszaak, maar worden geschikt. Zo kunt u na het herstel weer op goede voet verder met uw werkgever.

  <script src='' type='text/javascript'></script><script src='' type='text/javascript'></script>

  Onderzoek letselschade

  Tijdens het onderzoek vormt de advocaat uit Ulft die wij voor u regelen een dossier. Hierin worden samen met u of met uw toestemming alle bewijzen verzameld. Dit betreft zowel de letselschade, materiële kosten en alle gevolgschade. U kunt hierbij denken aan:

  • Aansprakelijkheidsstelling
  • Overzicht materiële schade
  • Resultaten medisch onderzoek
  • Advies en prognose medische deskundigen
  • Gemaakte medische kosten en prognose voor toekomst
  • Inschatting mentale (medische) begeleiding
  • Inkomstenderving, studievertraging
  • Kosten voor diensten zoals taxivervoer, oppas, schoonmaker
  • Smartengeld voor verminderde levensvreugde
  • Vergelijking met soortgelijke rechterlijke uitspraken
  • Juridische kosten voor het proces en advocaat

  Proces

  Nadat het dossier is gevormd, heeft de advocaat uit Ulft de bewijzen en argumenten gereed. Hiermee starten de onderhandelingen met de tegenpartij. Dit zijn meestal juridische experts van een verzekeringsmaatschappij. In deze gesprekken wordt de ernst van de letselschade en de hoogte van de vergoeding bepaald. Tussentijds kan het voorkomen dat er extra bewijzen nodig zijn om de hoogte van het schadebedrag te onderbouwen. Uw advocaat uit Ulft houdt u goed op de hoogte van het verloop. In de meeste gevallen zorgen onderhandelingen ervoor dat u de vergoeding sneller op uw rekening krijgt. Indien de partijen het niet eens kunnen worden, kan dit leiden tot een rechtsgang. Hierbij doet de rechter uiteindelijk een uitspraak over de aansprakelijkheid en de hoogte van de vergoeding.

  Afhandeling en vergoeding

  De hoogte van de vergoeding hangt af van uw persoonlijke situatie. Dit hangt samen met de ernst van de letselschade en de financiële gevolgen. In het geval van smartengeld wordt dit vergeleken met overeenkomstige zaken waarbij een rechterlijke uitspraak is gedaan. De vergoedingen voor smartengeld zijn meestal niet heel hoog, maar rechters hebben steeds meer oog voor het belang hiervan, omdat het een erkenning is voor het leed van slachtoffers van letselschade. Het uit te keren bedrag is een netto bedrag. Mocht u achteraf toch een toeslag van de Belastingdienst krijgen, dan regelt de advocaat uit Ulft dat de tegenpartij ook deze onkosten vergoed. Zo bent u verzekerd van een goede afhandeling van de zaak en kunt u zich richten op het emotioneel afsluiten van het juridische proces.

  contact

  no-cure-no-pays

  Contact met een advocaat uit Ulft

  Bent u slachtoffer van letselschade of behartigt u de belangen van een slachtoffer? Neem dan contact op voor een gratis intakegesprek. In dit gesprek wordt uw situatie in beeld gebracht en vertellen onze specialisten uit Ulft wat u van hen kunt verwachten gedurende het gehele proces. U wordt gekoppeld aan een advocaat die is gespecialiseerd in letselschade. De advocaat zal het onderzoek en de bewijsvoering verzorgen, zodat u kunt werken aan uw herstel. Neem daarom vrijblijvend contact op. Bel direct of vul het formulier in. Een medewerker uit de regio Ulft neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.