Smartengeld?

Sterker na een ellendig proces, dat is wat SNEEP voor u realiseert. Na tijden van onzekerheid en een situatie waar u niet om gevraagd hebt is het tijd voor genoegdoening. Dat is ons doel!

Smartengeld

U heeft als slachtoffer niet gevraagd om letselschade en de bijbehorende gevolgen. De concrete onkosten krijgt u meestal wel vergoed, zoals vergoeding voor de gemaakte ziektekosten, materiële schade aan een voertuig of kleding en inkomstenderving. Ook de financiële gevolgen zijn vaak concreet uit te drukken in geld, zoals studievertraging of het inhuren van een oppas voor de kinderen. Maar leed is moeilijker uit te drukken in geld. Toch hebben rechters steeds meer aandacht voor het slachtoffer en de rol die smartengeld daarbij kan spelen om het leed ietwat te verzachten. Wij vinden voor u een letselschadeadvocaat die bewijs verzamelt en u helpt met het claimen van smartengeld.

Immateriële schade

Smartengeld is de vergoeding voor immateriële schade. Dit kan alleen aangevraagd worden door het slachtoffer zelf. Naasten en nabestaanden kunnen dit niet eisen. De enige uitzondering hierop is schokschade. Schokschade is emotionele schade die ontstaat na een confrontatie met de directe gevolgen van een ongeval. Deze immateriële schade is het moeilijkst om vast te stellen. Het kan vaak lang duren voor is bepaald wat de hoogte van het smartengeld hiervoor kan zijn. Dit wordt meestal pas bepaald als de medische letselschade is uitbehandeld, zoals het herstel na een gebroken been. Voorbeelden van immateriële schade zijn:

 • Gemis aan levensvreugde
 • Pijn
 • Angst
 • Hobby niet meer kunnen uitoefenen
 • In een rolstoel komen
 • Blijvende spanning of stress
 • Belediging

Bepaling smartengeld

Hoeveel smartengeld u ontvangt is geheel afhankelijk van uw situatie. De rechter vergelijkt uw zaak met eerdere uitspraken. Daarbij wordt de hoogte van het smartengeld vergeleken. De ernst van de situatie wordt vastgesteld door medische en juridische specialisten. Daarnaast wordt er gekeken naar de persoonlijke factoren, zoals de leeftijd van het slachtoffer, de opnameduur en de invloed op werk en hobby’s. Voor de hoogte van het smartengeld wordt ook gekeken naar de letselcategorieën. Deze bestaan uit:

 • Gering letselschade, algeheel herstel: kleine botbreuken, kneuzingen
 • Licht letsel, algeheel herstel: operaties, inwendig letsel, littekens
 • Matig letsel, geen algeheel herstel: minimaal een jaar medische behandeling
 • Ernstig letsel, matige handicap: ernstige whiplash, beenverkorting
 • Zware letselschade, zware handicap: in levensgevaar geweest
 • Zeer zwaar letsel, leven blijvend negatief veranderd: amputatie, brandwonden
 • Uitzonderlijk zwaar letsel: dwarslaesie, blijvend lichamelijk en/of geestelijk letsel

Onderhandelingen

Onderhandelingen over smartengeld zijn lastig, omdat immateriële schade moeilijk te bewijzen is. De advocaat helpt met de bewijslast. Voor het onderzoek kan uw toestemming worden gevraagd om bijvoorbeeld het medisch dossier in te zien, of om studieresultaten op te vragen. De hoogte van het smartengeld wordt onderhandeld tussen de letselschadespecialist en de tegenpartij. Als zij er niet uitkomen, kan dit leiden tot een rechtszaak. Daarin zal de rechter zich baseren op uitspraken in eerdere soortgelijke zaken.

Contact opnemen

Een claim op smartengeld kan soms een lange procedure worden. Een letselschadespecialist biedt emotionele steun tijdens dit proces en helpt u om de eis en onderhandelingen concreet te maken. Vul het contactformulier in voor een gratis intakegesprek. Daarin wordt gekeken of u een sterke zaak heeft en wat voor advocaat het beste bij u past. Wij helpen u altijd aan de juiste letselschadeadvocaat.

Verkeersongeluk

Verkeersongevallen

Na een verkeersongeval zit de schrik er meestal goed in. Als u slachtoffer bent van een verkeersongeval, kunt u in de meeste gevallen vergoeding krijgen voor... MEER

Bedrijfsongeval

Bedrijfsongevallen

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Hoe meer tijd u op het werk doorbrengt, hoe groter de kans dat er daar eens iets mis gaat. Letselschade door een... MEER