Arbeidsongeval en bedrijfsongeval

Een ongeluk kan altijd en overal gebeuren. Dus ook op uw werk. Wanneer dat gebeurt staat u volkomen in uw recht als u voor uzelf opkomt en onderzoekt of u recht heeft op een schadevergoeding. Elke goede werkgever zal dat begrijpen!

Arbeidsongeval en bedrijfsongeval

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Hoe meer tijd u op het werk doorbrengt, hoe groter de kans dat er daar eens iets mis gaat. Letselschade door een arbeidsongeval of bedrijfsongeval is vaak extra vervelend, omdat u in veel gevallen afhankelijk bent van de werkgever. Dit geldt zowel voor het contract als voor de afwikkeling van de schadevergoeding.

Werknemers twijfelen soms om een letselschadeadvocaat in te huren, omdat zij de band met hun werkgever niet willen verstoren. Toch is het verstandig om dit wel te doen. Het inhuren van een advocaat is geen teken dat u uw werkgever niet vertrouwt, want meestal heeft een werkgever het beste met u voor en wordt er graag meegewerkt. Hun verzekeringsmaatschappij doet echter vaak moeilijker bij het uitkeren van geld. Dan is een letselschadeadvocaat handig, want die haalt het meest uit uw schadevergoeding bij een arbeidsongeval.

Definitie van een bedrijfsongeval

Een bedrijfsongeval of arbeidsongeval vindt plaats op het werk of tijdens werktijd. Hieronder vallen ook verkeersongevallen tijdens werktijd, bijvoorbeeld als een vertegenwoordiger onderweg naar een klant een ongeluk krijgt. Het normale woon- en werkverkeer is echter uitgesloten. Er zijn twee soorten letselschade te onderscheiden bij een arbeidsongeval:

  • Letsel na een plotseling bedrijfsongeval
  • Schade door een beroepsziekte

Letsel na een plotseling bedrijfsongeval start vaak met fysiek letsel. Hierbij is te denken aan een schoonmaker die van een trapje valt, een heftruckchauffeur die over de voet van een collega rijdt of ongevallen met gereedschap. De meest gevaarlijke sectoren zijn de bouwsector en land- en tuinbouw. Gevolgen van een ongeval kunnen zowel tijdelijk als blijvend van aard zijn. In beide gevallen ondersteunt een letselschadeadvocaat om de oorzaak en de (financiële) gevolgen zo goed mogelijk in kaart te brengen en de eis vast te stellen.

Schade door een beroepsziekte is meestal moeilijker vast te stellen, omdat het hier vaak om immateriële letselschade gaat. Voorbeelden van zulke beroepsziekten zijn PTSS bij een treinmachinist, een versleten rug bij een bouwvakker of een burn-out van een manager die te lang onder grote druk heeft gestaan. De gevolgen van zo’n arbeidsongeval zijn vaak langdurig, terwijl de financiële schade moeilijker aantoonbaar kan zijn.

Advocaat na arbeidsongeval

Denkt u slachtoffer te zijn van een arbeidsongeval? Ga dan allereerst na of het bedrijfsongeval in privétijd of werktijd heeft plaatsgevonden. Stel daarbij de oorzaak van het arbeidsongeval vast. Wij brengen u in contact met een letselschadeadvocaat die graag bij u langskomt om het ongeval te duiden en om u te helpen bij de vervolgstappen.

Samen met u omschrijft de advocaat het opgelopen letsel en de gevolgen hiervan. Werkgevers zijn verplicht om ieder bedrijfsongeval te melden bij de Arbeidsinspectie. De advocaat controleert of de werkgever de zorgplicht volgens de Arbowet goed is nagekomen. Zo moet hij goed materiaal leveren en duidelijke veiligheidsvoorschriften hanteren. Ook wordt gekeken of u als werknemer de voorschriften heeft opgevolgd, zoals het werken met een veiligheidsbril of het dragen van werkschoenen met stalen neuzen. Hierna wordt vastgesteld wie er aansprakelijk was voor het bedrijfsongeval. Als dit goed besproken is, verhaalt de letselschadeadvocaat de schade op de verzekeringsmaatschappij van de werkgever.

Contact

Letselschade na een arbeidsongeval of bedrijfsongeval is niet alleen vervelend, maar kan ook extra stress opleveren. Een letselschadeadvocaat die u via SNEEP regelt richt zich daarom niet alleen op het proces, maar heeft ook persoonlijke aandacht voor u. Daarom houdt de advocaat u tijdens het gehele proces goed op de hoogte. Vul het contactformulier in, zodat u na een gratis intakegesprek wordt gekoppeld aan een advocaat bij u in de buurt die uw belangen zal behartigen.

Verkeersongeluk

Verkeersongevallen

Na een verkeersongeval zit de schrik er meestal goed in. Als u slachtoffer bent van een verkeersongeval, kunt u in de meeste gevallen vergoeding krijgen voor... MEER

Smartengeld

Smartengeld

U heeft als slachtoffer niet gevraagd om letselschade en de bijbehorende gevolgen. De concrete onkosten krijgt u meestal wel vergoed, zoals vergoeding voor... MEER